Това не означава нищо за вас, ако имате сини или зелени очи. Ако имате хетерохром (разликата между очите от гледна точка на оттенъка), операцията може да се извърши или може да се направи за пациентите, чийто цвят на очите трябва да се изсветли.