Трябва да останете в Турция за 7-10 дни за операцията промяна цвета на очите. Много е важно за нас да проучим внимателно пациента.