Можете да извършите операцията при някои специални условия. Вашият лекар ще определи препятствията по време на подробния предварителен преглед.