Докато чрез проучвания се развиват начините за лечение на пациенти, които имат различни цветове на очите (хетерохром), започнаха да се извършват някои изследвания върху лазер, който има специален размер на вълната и който има различен механизъм на действие. Всички дългосрочни последващи действия и актуализации в съответствие с това доведоха до развитието на днешните методи. Методът Lumineyes е открит от американски биолог през 2011 г., той все още провежда проучванията си съвместно с изследователски център. Класическият Lumineyes се използва в страни като Панама, Мексико и т.н. Този метод има недостатъци за разлика от Vip Eye Laser . За съжаление все още е в процес на разработване на американско проучване, но все още не могат успешно да променят цвета безопасно и ефективно.