VIP EYE LASER   е метод на Lumineyes, който се прилага индивидуално. Разработен е от очен хирург доктор Mustafa Mete, който е работил в Европейските страни, Азербайджан и страните от Персийския залив в продължение на много години …

За разлика от метода на класическия Classic Lumineyes, този метод е разработен и е по-ефективен, по-сигурен и по-контролиран метод с лични характеристики (лазерни скорости и т.н…). Процентът на успех може да достигне средно до 99%.