Да, можете да продължите да използвате контактни лещи.